Naturorienterande ämnen: biologi

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Naturorienterande ämnen: biologi för grundsärskolan årskurs 4-6. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.

Elev skriver på ett papper.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika naturvetenskapliga begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om naturvetenskap och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Ur centralt innehåll.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Mönster och strukturer i naturen

  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  • Livscykler hos några växter och djur.
  • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Ur Skolverket Lär13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-05-16