Naturorienterande ämnen: biologi

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Naturorienterande ämnen: biologi för grundsärskolan årskurs 4-6. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.

Elev skriver på ett papper.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika naturvetenskapliga begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om naturvetenskap och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Ur centralt innehåll.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Mönster och strukturer i naturen

  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  • Livscykler hos några växter och djur.
  • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Ur Skolverket Lär13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Min egen bok om väder och kläder. Tryckt form

Min egen bok om väder och kläder

www.laraforlag.se - Min egen bok om väder och kläder.
Min egen bok om årstider. Tryckt form

Min egen bok om Årstider

www.laraforlag.se - Min egen bok om Årstider.
Skräplabbet. Webbaserat

Skräplabbet

www.hsr.se - Skräplabbet är en satsning från Håll Sverige Rent som syftar till att lära barn och unga om nedskräpning. Skräplabbet är precis vad det låter som –...
Skrot-Sverre på skrotgården. Tryckt form

Skrot-Sverre på skrotgården

skrotsverre.se - Skrot-Sverre på skrotgården handlar om en pojke på nio år som får följa med sin pappa till hans stora återvinningsanläggning.
Allemansrätten – på lätt svenska. Tryckt form

Allemansrätten - på lätt svenska

www.naturvardsverket.se - En folder på lätt svenska som berättar om huvudregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra.
En illustrerad fågel. App för iOS

Kvitter! Fågelsång från Sverige och Västeuropa

itunes.apple.com - En app för att identifiera och lära sig fågelsång. Fågelsång från Sverige och Västeuropa innehåller 208 fåglar, med inspelad sång för varje fågel....
En fjäder på framsidan av boken. Tryckt form

Min bok om fåglar

www.majema.se - Min bok om fåglar är en kombination av ett arbets- och faktahäfte. Häftet kan både användas för individuellt fördjupningsarbete och för temaarbete....
En lång rad av myror på gräset. Tryckt form

Min naturlogg

www.majema.se - Häftet har ett enkelt upplägg – sidorna är tydliga och utformade som färdiga utelektioner. Eleverna får arbeta med både artkunskap och mer kreativa...
Kort med bilder på djur och text under bilderna. Laborativt material

Naturkort

sica.123ehandel.se - Naturkorten innehåller namnen på vanliga svenska däggdjur, kräldjur, insekter, fåglar, blommor, fjärilar, sädesslag, fiskar, kräftdjur, svampar och...
TiKi NO Webbbaserat

TiKi NO

www.tikireader.se - TiKi NO utgår från det centrala innehållet i grundsärskolans kursplan i NO för åk 1-9. Du får ett läromedel med korta texter, bildstöd och tydligt...
Framsida tio små kryp Bok

Tio små kryp

webbutiken.spsm.se - Boken Tio små kryp innehåller fakta och övningar som handlar om några av våra vanligaste små kryp. Djuren i boken är djur som eleven ofta kan träff...
Senast ändrad: 2020-12-09