Använd kategorier för att filtrera din sökning

Matematik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 4-6. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Skriver på papper.

Delar ur centralt innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Tid och pengar

  • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår och vecka.

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, bilder och symboler.
  • Tal i bråkform.

Ur Lsär13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2019-08-14