Matematik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 4-6. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Skriver på papper.

Delar ur centralt innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Tid och pengar

  • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår och vecka.

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, bilder och symboler.
  • Tal i bråkform.

Ur Lsär13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Utlagda kort. Laborativt läromedel

Mattekortlek - Subtraktion

sica.123ehandel.se - Kortlek med 30 par med en subtraktionsuppgift var för talen 0-29. Spela memory eller något av de andra beskrivna spelen. Varje uppgift är förtydlig...
Numicon. Laborativs material

Numicon Matematik med alla sinnen 2.0

www.liber.se - Ett taktilt, visuellt och konkret sätt att arbeta med matematik som passar alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt stöd. Den konkre...
Gleerups Prima Matematik 3 Digitalt läromedel. Webbaserat

Gleerups Prima Matematik 3 Digitalt läromedel

www.gleerups.se - Prima matematik 3 är ett heltäckande digitalt läromedel i matematik, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet. Med Prima...
Bråktavla, bråk och grafik. Laborativt material

Bråktavla, bråk och grafik

www.lar-lek.se - Tavlan visar bråk på olika sätt. Bråktalen är tryckta på framsidan och bråkcirklarna på baksidan. Använd enbart bråktalen eller bråkcirklarna och d...
En analog klocka och en digital klocka. Tryckt form

Klockan 2

webbutiken.spsm.se - Repeterar tidsenheterna timme, halv timme och kvart. Därefter följer många övningar med minuter. Eleven uppskattar tid, räknar ut tidsskillnader, a...
Olika sorters klockor. Tryckt form

Vad är klockan?

www.askunge.com - Häftet innehåller bland annat timvisaren, minutvisaren, hel- och halvtimme. Tidsskillnad, efter klockan 12, kvart i och över, fem minuter, fem i oc...

Övrigt material

Taktil klocka. Laborativt material

Taktil klocka

webbutiken.spsm.se - Taktil klocka med punktskrift i syfte att träna analog tid. För barn och elever med svår synnedsättning/blindhet. Även andra elever i behov av takt...
Timstock. App för iOS

Timstock

itunes.apple.com - Timstock är ett verktyg för att visuellt visa tid mellan 1 och 300 minuter. Tanken är att det ska vara ett hjälpmedel för barn och andra som har sv...
Senast ändrad: 2021-06-23