Samhällsorienterande ämne: historia

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Samhällsorienterande ämne: historia för grundsärskolan årskurs 4-6. Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Hällristning i Norrfors.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.

Att leva i Sverige

  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

PULS Historia 1-3 Forntiden. Tryckt form

PULS Historia 1-3 Forntiden

www.nok.se - Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Histor...
Fylgja. PC (installeras)

Fylgja – Tyras fantastiska resa

www.fylgja.se - Fylgja är ett dataspel i forntidsmiljö. Det är en saga, där platserna, husen och personerna är baserade på arkeologiskt material. Fylgja utspelar s...
Fiskare på havet. Tryckt form

Första boken om Stenåldern

www.liber.se - Boken handlar om de människor i Norden som levde på stenåldern, hur de bodde, arbetade, vad de åt och vad de tyckte om.
Min bok om forntid. Tryckt form

Min bok om forntid

www.majema.se - Min bok om forntid är en bok där eleverna ritar och skriver om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden.
En stenåldersfamilj. Tryckt form

Stenåldern

www.nyponforlag.se - Vide berättar om hur det var att leva på stenåldern. Han berättar om jakten, om vilka redskap man hade och hur man tillverkade dem. Vide ger sig ut...

Exempel på lärarmaterial

Fornminnen. App för iOS

Fornminnen

itunes.apple.com - Se Sveriges historia som finns överallt omkring dig. Fornborgar, husgrunder, eldhärdar, rester av odlingar. De vittnar om vardagsliv, traditioner o...
Senast ändrad: 2020-12-09