Samhällsorienterande ämne: historia

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Samhällsorienterande ämne: historia för grundsärskolan årskurs 4-6. Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Hällristning i Norrfors.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.

Att leva i Sverige

  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2022-05-16