Använd kategorier för att filtrera din sökning

Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Elever sitter i ett klassrum.

Förståelse för talad och skriven engelska

Undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att

  • förstå talad och skriven engelska
  • formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Delar ur Centralt innehåll, Skolverket.

Lyssna och läsa

  • Berättelser, sånger och ramsor.

Tala och samtala

  • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  • Frågeord, frågor och svar.
  • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.

Skriva

  • Ord och ordbilder.

 Ur Lsär13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-01-17