Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Från appen Minnits.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • tala och samtala i olika sammanhang.
  • Förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
  • Skriva text för olika syften.
  • Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Delar ur kursplanen i engelska, Skolverket.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-26