Använd kategorier för att filtrera din sökning

Svenska

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i svenska för grundsärskolan årskurs 1-3. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.
Bokstäver.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • tala och samtala i olika sammanhang,
  • läsa, förstå och reflektera över olika texter.

Tala, lyssna och samtala

  • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Läsa och skriva

  • Alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2019-02-08