Svenska

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i svenska för grundsärskolan årskurs 1-3. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Bokstäver.

Delar ur centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna exempelvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • tala och samtala i olika sammanhang,
  • läsa, förstå och reflektera över olika texter.

Tala, lyssna och samtala

  • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Läsa och skriva

  • Alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Ikon för Knäck läskoden. App för iOS

Knäck läskoden

minitutor.se - Syftet med ”Knäck läskoden” är att träna på sådant som man har nytta av när man ska lära sig läsa: bokstävernas form, skrivriktning och ljud. Detta...
Alfabetspussel med enstaka bokstäver synliga. Laborativt material

Alfabetspussel

webbutiken.spsm.se - Alfabetspussel är en lekfull introduktion till alfabetet, i både punktskrift och svartskrift. Träna alfabetisk ordning, hitta vokaler och konsonant...
Gränssnitt för Bokstäver med mera. App

Bokstäver med mera

www.leripa.se - Bokstäver med Mera syftar till att med bra pedagogik lära ut bokstäver på ett roligt och grundligt sätt med fin grafik och tydliga bilder. Här trän...
Ett hus med många fönster och balkonger. På balkongerna finns figurer och föremål och text som beskriver vilka övningar som ingår. App för iOS

Bornholmslek

itunes.apple.com - Bornholmslek® är vetenskapligt väl förankrad och bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom...
Huvudet på ett djur med stora ögon och näbb. App för iOS

ASL - Att skriva sig till läsning

itunes.apple.com - ASL – Att skriva sig till läsning – är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån...
En apa som sitter på ett träd. Tre kort med bokstäverna A, B och C på. Spel

Spel med ABC

www.studentlitteratur.se - Spel med ABC innehåller tre olika kortlekar där man på olika sätt parar ihop bilder och bokstäver och därigenom tränar hur bokstäverna låter och se...
Bilden visar en fågel som sitter på en gren. APP

Skoltavlan

apps.apple.com - Skoltavlan är en plattform med interaktivt undervisningsmaterial för elever i förskola, grundskola och särskola. Skoltavlan kan användas på SMART...
Bilden visar materialet till läs grodan. Visar olika små spelkort med olika ord på. Spel

Läsgrodan 1

www.betapedagog.se - Roligt lässpel som lär eleverna känna igen ordbilder. 24 ljudenligt stavade ord som består av 2 eller 3 bokstäver. Lägg ut samtliga kort på bordet...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2021-06-21