Naturorienterande ämne: biologi

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Naturorienterande ämnen: biologi för grundsärskolan årskurs 1-3. Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Ett fotografi på en elev sett från sidan. Eleven skriver med en blyertspenna på ett vitt papper. Bredvid ligger en lärobok uppslagen.

Delar ur centralt innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.

Mönster och strukturer i naturen

  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  • Djur och växter i närmiljön.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Utlagda häften. Tryckt form

Rede

rede.se - REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Oavsett om du arbetar i förskolan...
Min bok om växter och djur. Tryckt form

Min bok om växter och djur

www.majema.se - Min bok om växter och djur innehåller utdrag ur alla fem Min bok om… I Min bok om växter och djur får eleven rita och skriva om ett djur, ett träd,...
Olika djur som finns omkring oss som älg, kor och ankor. Tryckt form

Djur omkring oss A

webbutiken.spsm.se - Det finns många spännande djur omkring oss. Stora och små, vilda och tama. Det är också spännande att se deras olika levnadsmiljöer och levnadsvill...
Växter omkring oss A. Tryckt bok

Växter omkring oss A

webbutiken.spsm.se - et finns många intressanta växter omkring oss – stora träd och små svampar. Det är spännande att se var de växer, och vilka du kan äta. Vilka finns...
Mitt naturbibliotek 1 hft 1-4. Tryckt form

Mitt naturbibliotek 1 hft 1-4

www.gleerups.se - Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och ...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09