Naturorienterande ämne: biologi

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i Naturorienterande ämnen: biologi för grundsärskolan årskurs 1-3. Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Delar ur centralt innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.

Mönster och strukturer i naturen

  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  • Djur och växter i närmiljön.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-06-28