Matematik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 1-3. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen.

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Tid och pengar

  • Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal mellan 1 och 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  • Tal i bråkform, till exempel en halv.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Övrigt material

Exempel på lärarmaterial

Senast ändrad: 2022-04-22