Matematik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i matematik för grundsärskolan årskurs 1-3. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Skriver på en läsplatta.

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen.

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Tid och pengar

  • Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal mellan 1 och 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  • Tal i bråkform, till exempel en halv.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

 

Exempel på läromedel

Utlagda kort. Laborativt läromedel

Mattekortlek - Subtraktion

sica.123ehandel.se - Kortlek med 30 par med en subtraktionsuppgift var för talen 0-29. Spela memory eller något av de andra beskrivna spelen. Varje uppgift är förtydlig...
Talen upp till 100. Tryckt form

Talen upp till 100

www.askunge.com - Hundrarutan kan användas till många olika aktiviteter. Det kan vara som ett hjälpmedel vid räkning, skutträkning, multiplikation med olika faktorer...
En analog klocka där den stora visaren står på 12 och den lilla visaren på 7. Tryckt form

Jag lär mig klockan A

www.logistikteamet.se - I Jag lär mig klockan A får eleven lära sig hur urtavlan och visarna fungerar samt tidsangivelser.
Bråktal illustrerade på olika sätt som slicar av en pizza, tre kaffekoppar varav två är blå. Tryckt form

Bråk från början

www.askunge.com - I häftet får eleverna lösa enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel, en åttondel med mera. Lärarhandledning kan hämtas på förl...
Moji Klockis. App

Moji Klockis

mojitime.com - Hur mycket är klockan? Med hjälp av Moji Klockis kan barnet träna på klockan. Appen är indelad i sex olika nivåer. Till en början är endast den för...
Veta Mera. PC (installeras)

Veta Mera Matematik och klockan

laramera.se - Programmet innehåller övningar som tränar kopplingen mellan siffra och antal, övningar för att känna igen lika siffror, tallinjen och ramsräkning,...

Övrigt material

Taktil klocka. Laborativt material

Taktil klocka

webbutiken.spsm.se - Taktil klocka med punktskrift i syfte att träna analog tid. För barn och elever med svår synnedsättning/blindhet. Även andra elever i behov av takt...
Visuell timstock. App för Android

Visuell timstock - Premium

play.google.com - Ett visuellt tidshjälpmedel till stöd för personer med autism, ADHD, särskilda behov, med flera. Det här är premium-versionen med utökad funktional...
Senast ändrad: 2020-12-09