Idrott och hälsa samt motorik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i idrott och hälsa för grundsärskolan årskurs 1-3. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Fotografi från en gymnastikhall. I förgrunden ligger en orange och svart boll. I bakgrunden syns några elever suddigt.

Delar ur entralt innehåll

I årskurs 1–3 Idrott och hälsa - Rörelse:

  • Grovmotoriska grundformer, till exempel rulla, hoppa, balansera. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Lekar och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

I årskurs 1-3 Motorik - Rörelse

  • Grundläggande motoriska rörelser. Lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-04-21