Idrott och hälsa samt motorik

Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i idrott och hälsa för grundsärskolan årskurs 1-3. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Fotografi från en gymnastikhall. I förgrunden ligger en orange och svart boll. I bakgrunden syns några elever suddigt.

Delar ur entralt innehåll

I årskurs 1–3 Idrott och hälsa - Rörelse:

  • Grovmotoriska grundformer, till exempel rulla, hoppa, balansera. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Lekar och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

I årskurs 1-3 Motorik - Rörelse

  • Grundläggande motoriska rörelser. Lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Exempel på läromedel

Ett barn hoppar hopprep, ett annat barn kastar boll och ett tredje barn står på en balansplatta på ett ben. Laborativt material

Aktivitetskort Motorik & rörelse

www.nok.se - Materialet innehåller 48 olika övningar och är tänkta att underlätta det dagliga rörelsebehovet hos barn. Övningarna är uppdelade i kategorierna Bo...
På bilden syns två barn utföra gymnastiska rörelser. Film

Rörelsefilmer

urplay.se - Elever med motoriska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan av olika skäl ha svårigheter att tillgodogöra sig rekommender...

Exempel på lärarlitteratur

Många barn i en gymnastiksal med bollar och ringar och band. Tryckt form

Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel

www.varsam.se - Rörelseglädje genom idrott, lek och spel är en självklarhet för de flesta, men inte för alla. Boken ger förslag på hur alla kan få uppleva rörelseg...
Tre personer sitter i varsin rullstol och tre personer står bakom varsin av rullstolarna. Tryckt form, DVD/CD

Rullstolsdans - en häftig känsla

webbutiken.spsm.se - En inspirerande film om rullstolsdans för barn med flera funktionshinder till skolor och andra institutioner och organisationer. Det är takt, fart...
Framsida Min idrottsbok Första boken Tryckt form

Min Idrottsbok, första boken

www.logistikteamet.se - Min idrottsbok är ett basläromedel i Idrott och hälsa för grundskolan, i form av elevarbetsbok samt tillhörande lärarhandledning. Läromedlet behand...
Senast ändrad: 2021-01-29