Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Bild från appen Spelling av NE.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Tala och samtala i olika sammanhang.
  • Förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
  • Skriva text för olika syften.
  • Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Exempel på material

Omslag till Magic! Star A Elevpaket - Digitalt + Tryckt. Tryckt och webbaserat

Magic! Star A Elevpaket - Digitalt + Tryckt

www.studentlitteratur.se - Magic! Star är ett basläromedel i engelska för grundsärskolan åk 1–6, med fokus på åk 4–6, fördelat på tre titlar. Magic! Star A–C kombinerar en tryckt bok med ett digitalt läromedel och vänder sig till elever i behov av ett läromedel med långsam progression.
Omslag till Go 1 Star Digital. Digital

Go 1 Star Digital

www.logistikteamet.se - Go 1 Star–Digital är ett digitalt läromedel med text och övningar i engelska för nybörjare. Materialet bygger på vardagsnära och humoristiska dialoger, enkelt språk och mycket upprepningar.
Omslag till Spelling with NE. App

Spelling with NE

apps.apple.com - Spelling är speciellt framtagen i utbildningssyfte med årskurs F-3 i åtanke och kan användas av alla skolor som har tillgång till Junior via sitt NE-avtal. Din skolas eller kommuns utbud kan variera.
Omslag till Lexia Provia. Webbaserat

Lexia Provia

www.lexiaprovia.se - Lexia och Provia är mycket välkända program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Den tidigare versionen har funnits på de flesta skolor i drygt 20 år.
Omslag till 100 Fun Reading Cards. Laborativt material

100 Fun Reading Cards

sica.nordiskehandel.cloud - Korta roliga uppmaningar på en mening för tidig läs- och hörförståelse. Här används för eleven bekanta vardagsuttryck i olika kombinationer för att träna både förståelse och uppmärksamhet. På köpet får man sig några goda skratt också.
Omslag till Learning English med BonaKort. Laborativt material

Learning English med BonaKort

www.butik.bonasignum.se - Learning English är ett läromedel som ska ge eleverna en möjlighet att lära sig bygga meningar med hjälp av ordkort. Många av korten har illustrationer som hjälp. Alla korten har en färgram som indikerar ordklass enligt Karlstadsmodellens färgschema.
Omslag till My name. Webb-tv

My name

urplay.se - Sjung karaoke med filurerna Gordon och Penny och träna på engelska hälsningsfraser. Repetera vardagliga ord, fraser och skriven engelska.

Exempel på lärarlitteratur

Omslag till De första årens engelska. Tryckt form

De första årens engelska

www.studentlitteratur.se - Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt, aktivt och språkutvecklande.
Omslag till Vägar till engelska. Tryckt form

Vägar till engelska

www.nyponochviljaforlag.se - Inspirationsbok i hur man på många sätt kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i undervisningen i engelska.
Senast ändrad: 2022-01-20