Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Läser bok.

Genom undervisningen ska eleverna få möta, utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama, rörelse och andra kommunikationsformer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • tala och samtala i olika sammanhang
  • läsa, förstå och reflektera över olika texter.

Ur Lgr11sä.

Exempel på läromedel

En datorskärm med en övning där man ska läsa en text och lyssna på texten om man vill. Webbaserat

Tiki Reader 1-3

www.tikireader.se - I Tiki Reader ligger fokus på läsförståelse. Målet är att eleverna ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både...
Så bygger man orden. Tryckt form

Så bygger man orden

www.nyponforlag.se - Ett av de bästa sätten att träna upp läshastigheten med de lite äldre barnen är att arbeta med morfologi. Elever med dyslexi och språkstörningar ha...
Språklådan. Laborativt

Språklåda - Ur olika synvinklar

sica.123ehandel.se - Vardagen är fylld av händelser som två personer har olika bild och åsikt om. Det är dessutom ofta grunden till missförstånd, irritation, konflikter...
Våga tycka! Laborativt

Våga tycka!

www.betapedagog.se - Förlåt! Ett litet ord som kan vara svårt att säga, men betyder så mycket! Skapa en trygg stämning i klassen. Få eleverna att Våga tycka! Här hittar...
Boken Fånga förmågan. Tryckt bok

Fånga förmågan

www.gleerups.se - Fånga förmågan 1-6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödst...
Anton och den nya målvakten. Tryckt bok

Anton och den nya målvakten

www.nyponforlag.se - Anton och den nya målvakten är den första boken i den lättlästa serien om Anton, en kille som gillar fotboll. I den här boken hamnar en kille i kla...
Lexia. Webbaserad

Lexia Provia

www.lexiaprovia.se - Lexia och Provia är ett program utvecklat för elever med dyslexi eller andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Nu finns programmet i en we...
Boken Kolla texten. Tryckt bok

Kolla texten

www.logistikteamet.se - "Kolla texten", ett läromedel i svenska om texters form, innehåll och syfte och som med utgångspunkt från konkreta exempel ska öka elevens förmåga...
Senast ändrad: 2020-12-09