Samhällsorienterande ämnen: historia

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i.

Hällristning i Norrfors.

Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande.

Ur det centrala innehållet

Att leva i Sverige:

  • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna.
  • Sveriges historia från cirka 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Ur: Skolverket Lsär 13, reviderad 2018.

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-05-27