Musik

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att använda sin röst, musikinstrument och digitala verktyg.

Spelar gitarr. Foto: Peter Malmsten.

Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om hur musik kan kombineras med andra uttrycksformer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att musicera, röra sig och dramatisera enskilt och i grupp. Genom att på detta sätt bearbeta och skapa musik ska eleverna få möjlighet att utveckla sin kreativitet, musikalitet och tilltro till sin förmåga att sjunga och spela.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna exempelvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

• sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

• kombinera musik med andra uttrycksformer.

Ur Lgr11sä.

Exempel på läromedel

Exempel på material till pedagoger

Senast ändrad: 2022-05-24