Matematik och problemlösning

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.

Fotografi på en hand som håller i en penna. Handen hålls ovanför ett räknehäfte med olika räkneuppgifter i.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

Centralt innehåll:

Problemlösning

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Ur Lgrsä 11

Exempel på läromedel

Entrén till en nöjespark. Tryckt form

Läs, tänk och lös

www.askunge.com - Serien består av sju häften och varje häfte innehåller en kontext som är vardagsnära, men ändå intressant och spännande. Texterna är enkla och anpa...
Två illustrerade figurer håller i en bok. Datorprogram

Matteknep 1

www.logistikteamet.se - Matteknep 1 är ett redskap som lätt integreras i undervisningen. Det lämpar sig väl både som undervisningsredskap med storbildsprojektor och/eller...
Våg, vikter och block. Tryckt form

Matematik 7

www.logistikteamet.se - Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror...
En pojke klättrar upp för ett berg med siffror. Tryckt form

Sätt in stöten! Multiplikation

www.logistikteamet.se - Sätt in stöten är en fristående serie som ger systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och...

Exempel på annat material

Räknerutan, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Webbaserad

Räknerutan

webbutiken.spsm.se - Räknerutan är en programvara för elever som vill eller måste ha ett alternativ till att räkna med papper och penna. Programmet innehåller inga matt...
Ett hjul med siffror på och ett skaft att hålla i. Laborativt material

Meterhjul med varvräknare

sica.123ehandel.se - Ett stabilt meterhjul med varvräknare, att uppskatta avstånd och mäta längre längder med, backe upp och backe ner. Handtaget är justerbart i 4 olik...

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2020-12-09