Matematik och problemlösning

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen.

Fotografi på en hand som håller i en penna. Handen hålls ovanför ett räknehäfte med olika räkneuppgifter i.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

Centralt innehåll:

Problemlösning

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Ur Lgrsä 11.

Exempel på läromedel

Exempel på annat material

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-05-24