Använd kategorier för att filtrera din sökning

Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
Ett fotbollsmål.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Lärandemål i huvuddrag

  • Lära sig att presentera sig själv på engelska och berätta om vanliga aktiviteter i vardagen.
  • Kunna berätta/skriva om sin vardag, sin närmiljö, sina aktiviteter och sina vänner.
  • Använda digitala verktyg, pekplatta, för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • Bidra till att öka självständigheten.
  • Utöka kommunikations- och uttrycksmöjligheter med stöd av pekplatta.

 

  • Eleverna ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation. 

 Ur Lgrsä 11.

Arbetssätt

  • Läsa korta texter tillsammans om olika personer och deras liv. Samtala om och jämföra vardagslivet i de olika texterna – likheter och olikheter.
  • Skriva en egen berättelse ”Just an ordinary day” om hur vardagen kan se ut. Använda pekplatta med någon Skapa böcker–app: ta bilder på närmiljön och aktiviteter. Skriva en berättande text kring bilderna. Läsa texten och spela in den.
  • Redovisa det egna arbetet och samtala och reflektera om likheter och skillnader.

Exempel på läromedel

Senast ändrad: 2019-01-21