Engelska

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Ett fotbollsmål.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

Lärandemål i huvuddrag

  • Lära sig att presentera sig själv på engelska och berätta om vanliga aktiviteter i vardagen.
  • Kunna berätta/skriva om sin vardag, sin närmiljö, sina aktiviteter och sina vänner.
  • Använda digitala verktyg, pekplatta, för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • Bidra till att öka självständigheten.
  • Utöka kommunikations- och uttrycksmöjligheter med stöd av pekplatta.

 

  • Eleverna ska även ges möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation. 

 Ur Lgrsä 11.

Arbetssätt

  • Läsa korta texter tillsammans om olika personer och deras liv. Samtala om och jämföra vardagslivet i de olika texterna – likheter och olikheter.
  • Skriva en egen berättelse ”Just an ordinary day” om hur vardagen kan se ut. Använda pekplatta med någon Skapa böcker–app: ta bilder på närmiljön och aktiviteter. Skriva en berättande text kring bilderna. Läsa texten och spela in den.
  • Redovisa det egna arbetet och samtala och reflektera om likheter och skillnader.

Exempel på läromedel

En popcorn-maskin, en trädkoja, en hund. Basläromedel

Active Reading A

hittalaromedel.spsm.se - Läsförståelse på lätt engelska, hjälper eleven att förbättra läsförståelsen och att utöka sitt ordförråd. Serien finns inläst, i Daisy-format.
Omslagsbild Good Stuff Gold 4 Onlinebok

Good Stuff Gold 4

hittalaromedel.spsm.se - Textböckerna till åk 4 och åk 5 är tematiskt uppbyggda. Populära teman, som t.ex. Family, Time, Food, Clothes, School, Stories, Friends och de två...
Två uppslag ur böcker. Fotografi på en tjej, en text på engelska och flera olika bilder på saker. Bok

Just an ordinary day

sica.123ehandel.se - Boken innehåller fyra personers beskrivning av en dag i deras liv. Lättläst text med många bilder. Ordlista finns i boken. För elever med baskunska...
Fyra ungdomar står bredvid varandra. Två av dem har ryggsäckar på ryggen. Tryckt bok

LOL 1

www.logistikteamet.se - LOL är ett basläromedel i engelska för grundsärskolans årskurs 7-9. Eleven får följa fyra engelska ungdomar, som går i skolan, umgås, talar om live...
Fyra ungdomar står på en gård och pratar med varandra. Basläromedel

More Contact 1

www.logistikteamet.se - Ett basläromedel i engelska anpassat för elever i behov av långsam inlärningstakt. Lätta vardagsnära dialoger, tonvikten lagd på hör- och läsförstå...
Framsida Come along with me Tryckt form

Come along with me!

webbutiken.spsm.se - Come along with me är ett läromedel i engelska, där eleverna i tio dialoger får träna på användbara fraser i realistiska situationer. Alla dialoger...

Exempel på appar

Tom ruta för inskrivning av ord som ska översättas. App

Google översätt

itunes.apple.com - App för översättning till och från olika språk.
Halva amerikanska flaggan och halva svenska flaggan. App

iSpeak Swedish

itunes.apple.com - Svensk-Engelskt översättningsprogram
En stor och en liten uggla står bredvid varandra på ett tangentbord. App

Skriv och läs - Lär att läsa genom att skriva

itunes.apple.com - En skriv och läs-app där eleven kan skapa en bok med egna bilder och text. Läraren kan skriva under elevens text. Det går även att spela in ljud på...
Senast ändrad: 2020-12-09