Bild

Skolans värdegrund och uppdrag: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Övergripande mål och riktlinjer

Mål:

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Läraren ska:

  • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Riktlinjer:

  • Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Exempel på pedagogiskt material för barn och elever

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2022-03-02