Bild

Skolans värdegrund och uppdrag: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Ritar på ett papper.

Övergripande mål och riktlinjer

Mål:
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Läraren ska:
Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Riktlinjer:
Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Ur Lgr11

Exempel på pedagogiskt material för barn och elever

Ett Brio leksakståg i trä med en lokförare i. App

Brio World- Designa tågbanor och lek med tåg

www.pappasappar.se - Det här är ett spel där man får åka runt i tåg i olika 3D-genererade landskap. Det finns färdiga tågbanor men man kan också skapa egna efter eget...
En flodhäst, ett höghus med en helikopter på. App

Hoopa City 2 – Upptäck byggnader, skapa en levande stad och lek fritt

www.pappasappar.se - Hoopa City 2 är en rolig, kreativ och lättanvänd app där man bygger en stad och ser den få liv. Här finns möjlighet att experimentera och upptäcka...
En illustrerad fågel. App

Toca Blocks – Upptäck byggblock och utforska världar

www.pappasappar.se - I Toca Blocks får man bygga och upptäcka med färgglada block i en tvådimensionell värld. Blocken har olika egenskaper och man kan kombinera dem för...
Senast ändrad: 2020-12-09