Använd kategorier för att filtrera din sökning

Bild

Skolans värdegrund och uppdrag: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.
Ritar på ett papper.

Övergripande mål och riktlinjer

Mål:
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Läraren ska:
Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Riktlinjer:
Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Ur Lgr11

Senast ändrad: 2018-09-26