Aktiviteter på fritiden

Anpassade gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  • Rörelse till musik och dans.
  • Olika träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  • Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa

Exempel på läromedel

Exempel på lärarlitteratur

Senast ändrad: 2023-06-22