Förlagets beskrivning

Att leva i ett samhälle ställer höga krav på dess invånare; förståelse och respekt för människors olika val men också att kunna göra egna medvetna val. Religion och liv behandlar frågor som övar eleven i att reflektera över livsfrågor men även att ta ställning i dessa. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är viktigt, det vill säga att skapa en identitet. Självklart behandlas fortfarande religioner, livsåskådningar och deras historia på samma innehållsrika och levande sätt som i tidigare upplaga.

Fokus Elevbok

Hur är elev- och arbetsböckerna bearbetade?
De innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i "stora" SOL.
Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare förklarade vilket gör att kraven på läsaren att göra inferenser (läsa mellanraderna) är mindre.
Vi skriver i princip ut alla förkortningar.
Elevböckerna innehåller inga uppgifter som stör läsningen.