Förlagets beskrivning

Tio vanliga fåglar är en fakta- och arbetsbok som på ett både enkelt och inspirerande sätt förmedlar fakta om tio vanliga fåglar i Sverige (koltrast, talgoxe, bofink, sädesärla, kråka, skrattmås, större hackspett, sångsvan, trana och domherre). Förhoppningsvis skapas även ett intresse hos eleverna att vara ute i naturen och känna igen fåglarna.

Läromedlet består av två delar:

  1. Tio vanliga fåglar innehåller grundläggande fakta samt många arbetsuppgifter. Fåglarna återges i tydliga färgfoton samt naturtrogna akvareller.
  2. De sista sidorna består av lärartips samt kopieringsunderlag på samlingsbild av de tio fåglarna.

Tio vanliga fåglar, fickbok presenterar fåglarna med fotografi och kortfattad faktatext i punktform. Eftersom boken till formatet är liten passar den väldigt bra att ta med sig ut i naturen. För elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

Färg, spiralbunden. Format A4.