Förlagets beskrivning

Behovet av kunskap är stort inom området sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Där är Hur gör man? ett värdefullt bidrag för personal inom särskole-, omsorgs-, habiliterings- och fritidsverksamheter. Den kan också läsas med stor behållning av anhöriga och andra intresserade av ämnet.Boken innehåller en teoridel, som hjälper läsaren att reflektera kring en mängd olika frågor. Hur utvecklas man till vuxen man eller kvinna med rätt till sin egen sexualitet – när man samtidigt är beroende av andra för att klara vardagen?