Förlagets beskrivning

Hitler och Stalin är de stora massmördarna i Europas historia. De avtryck de lämnat efter sig är enorma och frågorna kvarstår:
- Hur utvecklades de till två brutala gränslösa diktatorer?
- Hur är det möjligt att utöva sådan ondska?
Vi får följa Hitler och Stalin från tiden för Första världskriget, genom Ryska revolutionen, Mellankrigstiden, Andra världskriget och fram till Kalla krigets tid.