Förlagets beskrivning

Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 – då, nu och sedan.

Här rustas dock eleverna dessutom för kommande högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer blir mer problematiserade och att eleverna får möta mer utmanande uppgifter.