Förlagets beskrivning

Blisskarta med 80 symboler i huvudsak grupperade med egen bakgrundsfärg för enklare identifikation. Kartan är laminerad i klar plast. Om matt plast önskas anges det i beställningen.
Fungerar för elever som kommit en bit på väg i sin symbolinlärning.