Förlagets beskrivning

Häxorna Nora, Dora och Tora ger sig ut på äventyr, luras och busar i dessa häften. Häxhistorier omfattar åtta olika häften, 16 sidor vardera.

Häftena ingår i vår lättlästa serie på nivå B vilket innebär att det förekommer konsonantförbindelser i början och slutet av ord, men ingen ljudstridig stavning.

Något utökad textmassa. Text på vänstersidan och bild på högersidan på varje uppslag. Fraserad och grupperad text.