Förlagets beskrivning

I Guldkorn - Natur har tonvikten lagts på djur och växter, och hur väl de fungerar tillsammans. Arbetsbladen har rubriker som Växter kan göra sin egen mat, Växternas blommor, Träd och buskar, Lövträd och barrträd, Näringskedjor, Däggdjur, Fåglar, Insekter, Fiskar, Groddjur och kräldjur. Här finns även sidor om djurgrupper som Spindeldjur, Maskar, Blötdjur, Tagghudingar, Nässeldjur och mycket mer.

Kopieringsunderlag. 38 sidor med bilder i färg.