Förlagets beskrivning

Här får du se en berättelse som bygger på en autentisk händelse i slutet av 1800-talet. Den döva flickan Greta följer, ovetande om vad som ska hända, med sin mamma bort från hemmet. Greta ska börja i dövskolan i Härnösand.

Denna teckenspråkiga version är en fri bearbetning av texthäftet ”Gretas bok”. Texthäftet finns att beställa separat.

För elever med hörselnedsättning år F–10. Berättelse på teckenspråk, med svenskt tal och undertext, på dvd.