Förlagets beskrivning

Boken handlar om Grekland från antiken till i dag. Här finns kartor över den grekiska övärlden, Greklands flagga och beskrivningar av klimat, växter och djurliv. Man får också veta mer om Aten, grekisk mat, det grekiska språket och vad grekerna arbetar med. I boken finns fem sidor med arbetsuppgifter på innehållet.

Texten är lättläst med enkla ord och korta meningar. Varje mening står på en egen rad och längre meningar delas upp på flera rader. Typsnittet är lätt att läsa och texten är relativt stor. Boken är rikt illustrerad med teckningar och fotografier. Formgivningen är tydlig med mycket luft kring text och bild. Text, bild och formgivning tillsammans gör det lättare att förstå innehållet.