Förlagets beskrivning

Här finns metodblad till varje bokstav innehållande samtalsförslag, bilduppgifter, lekförslag och skrivuppgift. Här finns även faktatexter i två svårighetsgrader om det djur/växt/insekt som Granen träffar i varje saga. 

Till varje bokstav finns även två arbetsblad där barnen självständigt arbetar med sin bokstav. I pärmen finns en lärarhandledning med ett arbetsschema samt förslag på hur du kan variera uppgifterna för barnen under bokstavsarbetet.