Förlagets beskrivning

Genom att utelämna ordklassers namn och istället använda olika färger upptäcker eleven de grundläggande strukturerna i det engelska språket. Sedan avgör pedagogen om och när det är dags att införa benämningarna som substantiv, verb, adjektiv, räkneord och pronomen.

Lärarhandledning och spel tillhör materialet.