Förlagets beskrivning

Genom att utelämna ordklassers namn och i stället använda olika färger upptäcker eleverna de grundläggande strukturerna i det engelska språket. Sedan avgör pedagogen om och när det är lämpligt att införa benämningarna på de ordklasser som finns med i materialet: substantiv, verb, adjektiv, räkneord och prepositioner.

Grammar with colours, elevbok ingår som en del i spelet Grammar with colours. Eftersom varje elev behöver en egen bok säljs dessa elevböcker separat.
Förutom de avsnitt som har en direkt anknytning till spelet innehåller elevboken det engelska alfabetet och de viktigaste engelska högtiderna

Elevboken kan mycket väl även användas som en mycket förenklad engelsk grammatik.

Färg, spiralbunden.