Förlagets beskrivning

Goodwill Entreprenörskap online - från idé till verklighet. 
Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det han eller hon gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.