Förlagets beskrivning

Get in Shape är ett läromedel i engelska för elever som behöver repetera de första årens engelska. Materialet är inte årskursbundet.

Varje bok innehåller sju kapitel som följer ett tydligt mönster: texten introduceras i form av en tecknad serie med pratbubblor, ordlista, ord- och frasträning, hör- och läsförståelse, dialogträning och grammatik. I grammatikdelen fokuseras ett grammatiskt moment åt gången.

Till varje bok finns en separat cd-skiva med inlästa texter, ordlistor och hörövningar. Samma material, men i mp3-format, medföljer den nedladdningsbara lärarhandledningen och i den ingår också facit samt ett antal kopieringsunderlag med extra övningar och underlag för stordia.