Förlagets beskrivning

Get in Shape är ett läromedel i engelska för elever som behöver repetera de första årens engelska. Materialet är inte årskursbundet.

Varje bok innehåller sju kapitel som följer ett tydligt mönster: texten introduceras i form av en tecknad serie med pratbubblor, ordlista, ord- och frasträning, hör- och läsförståelse, dialogträning och grammatik. I grammatikdelen fokuseras ett grammatiskt moment åt gången.

Extramaterial som inlästa texter, ordlistor och hörövningar finns på förlagets websida. Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er. Dessa innehåller även metodiska tips, en mängd kopieringsunderlag samt facit.