Förlagets beskrivning

Målgrupp är alla elever, men specifikt elever med långsammare inlärningstakt Konkretiserar och ger en systematisk genomgång av Symmetri, Objekt, Area och Skala Har en långsam progression med små utvecklingssteg Har en tydlig och ren sidlayout Återkommande repetitionsuppgifter Materialets olika delar kan göras som arbetshäften till eleven Omfattar ca 200 sido