Förlagets beskrivning

Boken innehåller skönlitterära texter och faktatexter från de olika genrer som behandlas i handböckerna. Texterna är ytterligare exempel som ger eleverna bra förebilder att studera och ta efter. I anslutning till texterna finns diskussions- och skrivuppgifter samt talövningar.