Förlagets beskrivning

Fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. En inspirationskälla och tipskatalog på vad som kan genomföras med rätt stöd och/eller anpassningar. En rad aktiviteter med beskrivning av hur varje aktivitet kan anpassas, vilka hjälpmedel som behövs, behov av personlig assistans, kontaktvägar för att erhålla ytterligare information m.m.

Det handlar om sportdykning, elektronskytte , tipspromenader, kallsmide, förströelsespel m.m. Totalt ett fyrtiotal olika aktivitetr. Dessutom finns en faktadel som tar upp frågor som: hur man blir medlem i en förening, talböcker och tidningar, ledsagarservice, adress- och litteraturregister m.m.

A4, färg, spiralbunden, hård pärm.