Förlagets beskrivning

Franska 2 utvecklar den teoretiska grund som Franska 1 systematiskt byggde upp. Vardagsdialoger kompletteras med nedslag i fransk kultur och historia.

Den nya upplagan har fått fyrfärg och fler foton. Till boken hör en digital del.