Förlagets beskrivning

Det här är en arbetsbok som hör till faktaboken Från frihetstiden till 1930-talet. Arbetsboken har frågor på faktabokens text och bilder. Faktaboken handlar om hur Sverige utvecklats från ett fattigt jordbrukarland till en industrination. I boken beskrivs hur det var att leva för både vuxna och barn i Sverige under 1800-talet.

Sv/v, häfte.