Förlagets beskrivning

Faktaboken beskriver Sveriges historia från forntiden, över medeltiden, nyare tiden och till frihetstiden. Författaren har försökt ta fasta på de viktigaste händelserna och företeelserna i Sverige under den här långa tidsperioden. Livet för "vanliga" svenskar har fått stort utrymme. Tidsangivelserna är få.