Förlagets beskrivning

Till den här arbetsboken hör en faktabok, Från forntiden till frihetstiden, som beskriver Sveriges historia från forntiden , över medeltiden, nyare tiden och till frihetstiden.

Arbetsboken har frågor både till faktabokens text och bilder.