Förlagets beskrivning

Ett pedagogiskt matematikprogram som lär ut talbegrepp och grundläggande räkning.

Enkla menyval och upplästa instruktioner gör att eleven kan arbeta självständigt.
På den första menyn väljer eleven svårighet att träna på. Välj att räkna till 10, 20, 30, 50 eller 100.
På nästa meny väljer eleven övning för den valda svårigheten. Välj bland 12 övningar för att träna.