Förlagets beskrivning

Frågesportbrädan är ett spel för språkutveckling, orientering och förflyttning för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Innehåller en spelplan i trä och frågehäfte med punktskrift och taktila bilder. Även en lärardel ingår. Frågesportbrädan är ett spännande alternativ till papper och pennaaktiviteter som används i de flesta skolor. I frågorna 8-12 svarar eleven på engelska.  

Trots att instruktionerna kan verka lite komplicerade i början ger brädan flera timmars underhållning för både seende och elever med synskada i alla åldrar.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär, är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer vilka behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri,rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen.