Förlagets beskrivning

Fourth step är utformat efter samma koncept som de tre tidigare delarna. Men i denna del låter vi eleverna mycket varsamt använda sig av enkla grammatiska strukturer. Här möter de bland annat inledande övningar med a eller an, am/are/is, have/has, enkel adjektiv komparation, plural samt nationaliteter.