Förlagets beskrivning

OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1 Formula 6 elevbok inkl DVD är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 6. Bokens upplägg följer modellen gemensamt spår, diagnos och sedan två spår för individanpassad träning. Med boken följer en dvd med teorigenomgångar i form av filmsekvenser med berättarröst. Formula 6 elevbok inkl DVD passar dig som:vill ha ett material som hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassenvill individanpassa undervisningen och som ger varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behövervill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningarvill att eleverna ska bli aktivt medvetna om mönster och samband i matematiken