Förlagets beskrivning

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder.

Modeller av sex olika möbler som passar in i trälocken och visar taktila konturer av ett bord, en stol, en säng, ett skrivbord, en byrå och ett kylskåp.  Instruktionshäfte med taktila bilder medföljer.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär, är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer vilka behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri, rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen.