Förlagets beskrivning

tt kopieringsunderlag på 30 sidor, som tränar eleverna i att känna igen och förstå olika figurer och mönster. 

I kursplanens uppnåendemål betonas att eleverna ska ha kunskap om geometriska figurer, kunna upptäcka mönster och talmönster, samt uppskatta och mäta längder, areor och volymer. I de nationella proven i matematik för årskurs 6 utvärderas de här färdigheterna i två delprov.