Förlagets beskrivning

Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andra­språk på flera nivåer samtidigt. 

Fördel består av två textböcker, två övnings­böcker samt lärarhandledningar med inspel­ningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som Digitalbok och Interaktiv bok Bas.

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post. Digitalboken är sedan tillgänglig under en abonnemangsperiod på 1 år efter att den aktiverats.