Förlagets beskrivning

Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 7–9. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar.

Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andra­språk på flera nivåer samtidigt.

Textbok 1 innehåller tio kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.