Förlagets beskrivning

Boken består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller: 

En samtalsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. Dialoger och tematiska bildordlistor. En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.