Förlagets beskrivning

Fleximan hjälper barn med synnedsättning/blindhet att förstå hur kroppen ser ut när den utför olika aktiviteter och hur det kan avbildas som en taktil bild. Materialet innehåller en magnetisk platta och en ”streckgubbe” som kan utföra en mängd olika rörelser. Fleximan fungerar då som ett mellanled mellan den tredimensionella människokroppen och den tvådimensionella avbildningen. 

De taktila överläggen som medföljer Fleximan kan användas för att fylla i konturerna och på så sätt hjälpa barnet att förstå förhållandet mellan den verkliga kroppen och en avbild.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär, är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer vilka behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri, rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen.