Förlagets beskrivning

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik. Materialet är helt anpassat efter Lgr 11. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund.

Genom en kod i boken får eleverna tillgång till en digital bok där instruktioner och ramberättelsen finns inläst. Berättelsen hjälper eleverna att fundera kring matematik.

Koden är giltig i 1 år från det att du aktiverar den.